• Home
 • -
 • Buurten bij Google Maps

Buurten bij Google Maps

Op 2 augustus jl. publiceerde de New York Times een artikel over hoe Google Maps namen van buurten in steden verkeerd opschrijft. Het interessante effect daarvan is dat in sommige gevallen deze onjuiste aanduiding van een buurt of wijk wordt overgenomen door restaurants en makelaars om de buurt ook zo aan te duiden. Het werd daardoor vanzelf weer correct.

Google Maps gebruik in de rechtspraak van 2010-nu

Dit artikel deed mij denken hoe het zat met het gebruik van Google Maps in de Nederlandse rechtspraak. Een mini-onderzoekje van een uurtje leverde het volgende op (zie helemaal onderaan voor de totaal niet wetenschappelijke verantwoording en methode).

Van de 1.477.340 gepubliceerde uitspraken rechtspraak.nl in de periode 2010-juni 2018 kwam Google Maps in 326 zaken voor. Hierbij moet worden opgemerkt dat in 27 gevallen het een conclusie van een AG van de Hoge Raad betrof. De Hoge Raad zelf liet in zeven uitspraken Google Maps terugkomen. Let wel, daarbij ging het niet in alle gevallen om de Hoge Raad die Google Maps ergens voor gebruikte, maar kan ook gaan om een citaat dat in de uitspraak is opgenomen. In alle zeven gevallen ging het overigens om een strafzaak.

Hoe werd Google Maps gebruikt?

Ik heb niet alle zaken bekeken maar Google Maps werd in ieder geval in de volgende gevallen gebruikt:

 • Om te laten zien welke routes zijn genomen (ECLI:NL:HR:2017:1217):

  Op 25 januari 2013 was ik belast met de surveillancedienst hondengeleiders. Ik kreeg de opdracht te gaan naar de [a-straat 1] alwaar een woninginbraak heterdaad gepleegd zou worden. Aanrijdend hoorde ik via de mobilofoon dat getuigen zagen dat er twee daders de woning uitvluchten. Hierop heb ik met mij diensthond Diesel de vermoedelijke vluchtroute tussen de woning en de locatie van aanhouding afgezocht. De zoekroute en de genoemde acties zijn met cijfers aangeduid op een als bijlage bijgevoegde print van Google maps (bijlage 2).

 • Om een indicatie van reistijd te geven (ECLI:NL:RBOVE:2017:2795)

  Uit getuigenverklaringen, de verklaring van verdachte zelf en historische printgegevens van de telefoons die verdachte die dag bij zich had (de 06- [telefoonnummer 1] en de 06- [telefoonnummer 2] ) blijkt dat verdachte op de bewuste dag vanaf ongeveer 20:00 uur in de woning van getuige [getuige 6] aan de [adres 3] te Enschede verbleef. Op enig moment die avond, rond 21:00 uur of 21:30 uur, heeft verdachte de woning verlaten. Rond 22:30 uur keerde hij daar terug. Blijkens Google maps bedraagt de afstand tussen de [adres 3] en de plaats delict 4,5 kilometer en is die afstand per auto af te leggen in 13 minuten en per fiets in 15 minuten. Uit getuigenverklaringen blijkt ook dat verdachte -nadat hij die avond weg geweest was- wat in zichzelf gekeerd was, die dag kleding had gekocht van getuige [getuige 7] en zich had omgekleed en dat hij die avond na 23:00 uur samen met getuige [getuige 8] naar Amsterdam is gereden.

 • Om een aangedragen reistijd van iemand te weerleggen (ECLI:NL:RBZWB:2017:6984)

  3 oktober 2016 in de ochtend zou hebben plaatsgevonden. Ter onderbouwing heeft de verdediging een routeplanner van Google maps in het geding gebracht. Uit deze planner zou blijken dat de route van de woning van verdachte naar haar school ongeveer 14 minuten bedraagt, terwijl [Slachtoffer 1] heeft verklaard dat deze route een half uur fietsen is. Daarnaast zou [Slachtoffer 1] niet consistent zijn in haar verklaringen. De rechtbank volgt dit verweer van de verdediging niet. Ten eerste kan niet worden vastgesteld met welke snelheid [Slachtoffer 1] naar school is gefietst en evenmin of de routeplanner qua tijdsinschatting conform de realiteit is. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat [Slachtoffer 1] letsel had en het dus voorstelbaar is dat zij niet de snelheid kon fietsen waarop de routeplanner van Google maps is gebaseerd. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat [Slachtoffer 1] weliswaar niet helemaal consistent is in haar verklaringen over hetgeen er precies heeft plaatsgevonden doch, in het licht van hetgeen er tussen haar en verdachte heeft plaatsgevonden alsmede haar leeftijd, zijn afwijkingen in haar verklaringen echter niet van dien aard dat haar verklaringen niet kunnen worden gebezigd voor het bewijs.

 • Om te laten zien dat een bepaald bord niet goed genoeg zichtbaar was (ECLI:NL:GHARL:2017:6801)
  1. Het hof stelt vast dat de bestuurster vanuit de Sint Willibrordusdwarsstraat links de Sint Willibrordusstraat in is gereden. Uit de door de gemachtigde overlegde foto's en afbeeldingen van Google maps, Streetview blijkt dat het bord C6 - dat aan het eind van de straat was geplaatst - niet voldoende zichtbaar was omdat het haaks op de weg stond. Het hof is van oordeel dat het de bestuurster derhalve niet kan worden verweten dat zij linksaf is geslagen. (...)
 • Omdat het werd gebruikt niet als routeplanner maar om een review te schrijven over een bepaald bedrijf (ECLI:NL:RBAMS:2017:8063)

  [eiseres] heeft haar stelling dat [gedaagde] jegens haar een onrechtmatige daad heeft gepleegd als volgt toegelicht. [gedaagde] heeft de Google Reviews die onderwerp zijn van deze procedure (hierna ook: de recensies) opgemaakt en op Google maps geplaatst.

 • Om de ligging van een straat ten opzichte van een andere straat aan te geven (ECLI:NL:RBMAA:2012:BX0970)

  Blijkens de uitdraai van Google maps die in het dossier op blz. 754 steekt, zijn de [W.K.laan], de [L.laan], de [R.K.laan en de [L.laan] zijstraten van de [R.weg] te Eijsden

 • Om te verduidelijken welke plaats zal zijn bedoeld (ECLI:NL:PHR:2014:168) Voetnoot nr. 4 in conclusie AG Hofstee

  Gelet op google maps zal bedoeld zijn: [plaats] Zwitserland, EH.

 • Een verdachte die verklaard Google Maps te hebben gebruikt bij zijn afperspoging van een bankdirecteur. Om te kijken welke banken in de buurt van politiebureau's liggen (ECLI:NL:RBOVE:2014:2379)

  Ik had daarvoor een simlockvrije mobiele telefoon en bijhorende simkaarten gekocht bij het Texaco tankstation in Hengelo (O). Het klopt dat ik de benodigde gegevens van zowel de bankdirecteur als de bank via mijn laptop heb opgezocht. Ik heb deze bank uitgezocht omdat ik goed bekend ben in Hengelo (O). Het klopt ook dat ik na mijn poging in Hengelo (O) via Google Maps nadien nog heb gezocht in verschillende Duitse plaatsen met de zoektermen bank en polizei.

 • Omdat Google Maps zelf onderwerp van de zaak was. Namelijk of de gegevens weergegeven op Google Maps en/of Google Street View persoonsgegevens betreffen. ECLI:NL:GHAMS:2013:5224

Conclusie

Het betreft hier maar een klein overzichtje van de uitspraken waarin Google Maps terugkomt, maar het laat in ieder geval zien dat er dankbaar gebruik wordt gemaakt van de dienst als methode om bewijs te leveren van afstand, duur, ligging en andere locatie-gegevens. Om weer terug te komen bij de aanleiding van dit mini-onderzoekje: de aanduidingen van wijken en buurten in Google Maps. Zien we nu ook terug in de Nederlandse jurisprudentie dat op Google Maps wordt vertrouwd om de naam van een wijk aan te duiden/ af te leiden? Ja!

In twee gevallen kwam dit in ieder geval voor:

 • ECLI:NL:PHR:2015:580 en ECLI:NL:HR:2015:1232

  Uit openbare bron (Google maps) is gebleken dat voornoemde straat in [A], te Utrecht ligt, zijnde ook de wijk waarin de genoemde [betrokkene 3] zou wonen.

 • Ter bevestiging van een aanduiding van een wijk (ECLI:NL:RBAMS:2018:1310):

  Eisers wonen in de woning op het adres [adres] (de woning). De woning ligt in de wijk [wijk 1] en ongeveer 33 meter van de weg [weg 1] . Aan de overkant van de [weg 1] is een basisschool gelegen. De [weg 1] loopt over in de [weg 2] . De [weg 2] vormt een verbinding tussen de wijken [wijk 1] en [wijk 2] (de verbinding). Hieronder plaatst de rechtbank een printscreen van Google maps om de situatie te verduidelijken.

Verantwoording / Methode

Ik heb gekeken naar alle op rechtspraak.nl gepubliceerde uitspraken vanaf 2010 tot juni 2018 waarin 'google maps' voorkwam. Ik heb dus overgeslagen maps.google, welke links naar Google Maps zou aangeven. Ik heb alleen gezocht op google maps. Een zelfde zoektocht zou je dus ook kunnen gebruiken voor ANWB Routeplanner, Apple Maps, Bing Maps, OpenStreetMap, of een van de vele andere alternatieven.